Přeskočit na obsah

Provoz a servis

Kalendářní životnost listů vrtule je 8 let, provozní doba neomezená. Záruční doba je 12 měsíců od data nákupu, včetně doby skladování, která podléhá provozním, skladovacím a přepravním požadavkům. Rozsah provozních teplot je -25 +45 °C.

Před letem: každodenní běžná vnější kontrola.

Pokud je vrtule znečištěna zbytky hmyzu či trávy: omyjte listy teplou vodou a mýdlem. Neumývejte rozpouštědly.

Pokud se vrtule za chodu střetla s cizím tělesem nebo došlo k jinému poškození: škoda na vrtuli je hodnocena individuálně s ohledem na danou situaci. 

Roční kontrola, v případě, že se vrtule za chodu nestřetla s žádným cizím tělesem: v rozloženém stavu, obvykle po zimě, na počátku sezóny.

Přípustné škody:

 • malé prohlubně na ochranných štítech náběžné hrany;
 • malé škrábance na nátěru listů vrtule.

Opravy

 • Je přípustná malá lokální oprava povrchu lopatky vyplněním tmelem a následným lokálním nátěrem.
 • Přelakování celého povrchu listu je zakázáno.

Provoz vrtule je zakázán, pokud:

 • jsou v blízkosti vrtule lidé;
 • jsou v blízkosti vrtule cizí objekty;
 • nejsou šrouby utažené a zajištěné;
 • hrozí překročení limitu otáček za minutu.
 • Je nepřípustné používat vrtuli s prasklinami pronikajícími do kompozitních vrstev po nárazu do cizího tělesa.

Skladování a přeprava

 • Demontovaná vrtule by měla být skladována v suchém prostoru.
 • Před přepravou vrtuli demontujte.

V případě jakýchkoli pochybností kontaktujte distributora.